ASIA

Zettler Controls (HK) Limited
Unit 2 A, Wing Tai Center, No.12 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Tel : +852-2375-1227
e-mail : sales@zettlerhk.com
Web : www.zettlercontrolshk.com


Zettler Controls (Ningbo) Co.,Ltd
No. 6 Xinjing Road, Haicang District, Xiamen, China 361028

Tel: +86-574-880-36255
e-mail: zettler@zettlercontrolscn.com
Web: www.zettlercontrolscn.com

NORTH AMERICA

Zettler Controls, Inc.
2410 Birch St, Vista, CA 92081, USA
Tel : +1-949-360-5840
e-mail : sales@zettlercontrols.com
Web : www.zettlercontrols.com